ב"ה

לקראת י"א ניסן כל המשפחה מתקשרת לרבי מלך המשיח
עם אמונה וביטחון בדברי הרבי, התמסרות ל"שליחות היחידה"

וחיבור לנושא הדגל בהפצת בשורת הגאולה

היעד :

770

מנויים חדשים לעיתון "בית משיח"

עד כה נרשמו:

38

מנויים חדשים

ימים
שעות
דקות
שניות

כדי שהרבי ירגיש בבית

הבית צריך להרגיש רבי!

מצטרפים ומשתתפים

חבילת שוברים בשווי מאות שקלים

לרכישת כובע ברשת "ברון", סירטוק ב"הרטשטיין" ופאה

הגרלת בונוס

בין כל מאה משתתפים תיערך הגרלה מיוחדת על

דולר מידו הק' של הרבי מלך המשיח

מבצע מנוי מצרף מנוי​

צירפת מנוי חדש? השתתף בכל ההגרלות!
צירפת 3 מנויים חדשים? השתתף בנוסף גם
בהגרלה על כרטיס טיסה לרבי!

ברכות למצטרפים החדשים למשפחת בית משיח:

שם משפחה
סקולניק
Schochet
vilge
נעמד
מרדוק
Binshtock‏
קוסמן
גולדמן
מיודובניק
פרץ
ארנברג
רפפורט
רייכמן
קופצ'יק
ז'אן
גברא
קינד
Ben-ishay
בן חמו
פיזם
גיא
פיזם
עמוס
הראל
כוכבי
קולטון
נבו
zalmonov‏
שניאורסון
פרודנשטסקי
Eliav
Menachem
אליאס
גרומך
קדיש
Hilel
Lasker
Matusof

למוקד המבצע חייגו:

052-5981-770

לוגו עיתון

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד